Информация за доставка

Доставка

Доставките се извършват от куриерска фирма Еконт. Стоките се изпращат с куриерската фирма единствено и само с подател фирма ДРАГО КОЛОР БГ ЕООД или могат да бъдат закупени от физическия магазин на фирмата, който се намира в град Пловдив на улица “Николай Гогол” 22.

Такса за доставката:
Таксата за доставка се определя от куриерската фирма.

Начин на плащане – наложен платеж: Сумата се заплаща на куриера при получаване на доставката в брой.

Срок: ние винаги се стремим да доставяме желаните продукти във възможно най-кратък срок. Обикновено доставката отнема от 1 до 5 работни дни.

Внимание: Клиентът е длъжен да провери пратката си в момента на получаването й, в присъствието на куриера, който я доставя. В случай, че се установи нарушение, куриерът попълва двустранен протокол. ДРАГО КОЛОР БГ ЕООД  не носи отговорност, в случай, че клиентът не е проверил цялостта на пратката в присъствието на куриера и в последствие се установи, че тя е нарушена.

Политика за личните данни

Личните данни, които попълвате при регистрация, ще бъдат използвани единствено за Вашето обслужване – обработка на поръчки, изпращане на информационен бюлетин и връзка с Вас, в случай на възникнали проблеми, свързани с изпълнението на Вашата поръчка. Ние гарантираме, че тези данни няма да бъдат предоставяни противозаконно на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителският акаунт и данните в него могат да бъдат изтрити при желание от страна на потребителя.  Прочетете повече за нашата „Политика за поверителност“

Ние не събираме и не обработваме по никакъв начин данни на кредитни и дебитни карти (като номер на карта, код на карта и т.н.). Плащането става само и единствено с наложен платеж при получаването на поръчаните от Вас продукти.

Правила и условия

1. Дефиниции.

ФИРМАТА означава  ДРАГО КОЛОР БГ ЕООД  .

ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

САЙТ означава уебсайтът www.fakir.bg

КЛИЕНТ означава лице, ползващo сайта www.fakir.bg

ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

2.Общи положения.

www.fakir.bg е собственост на фирма  ДРАГО КОЛОР БГ ЕООД ,  ЕИК 200779557

със седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив, р-н Тракия, бл. 183, вх. В, ет. 7

Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, задълженията и ограниченията при използването на www.fakir.bg. Всеки потребител, използващ сайта, автоматично се съгласява с тези общи условия. ФИРМАТА (www.fakir.bg ) си запазва правото да променя тези общи условия без предварително да уведоми за това.

3.Връщане на продукта

Съгласно закона за защита на потребителите, Вие имате право да върнете всеки поръчан от www.fakir.bg  продукт, не по-късно от 14 календарни дни след получаването му. За да върнете продукта, трябва да изпратите продукта обратно, в оригинална фабрична ненарушена опаковка, с етикети и неупотребяван, заедно с всички получени документи, включително и касовата бележка. Разходите по връщането на продукта са за Ваша сметка. Може да го върнете и на място, във физическия магазин на фирмата. Връщане на сумата за продуктите става до 14 календарни дни, считано от датата, на която го получим, чрез банков превод (в този случай е необходимо да посочите банка, IBAN, BIC, име на титуляря на сметката). Всички разходи, направени по връщането на продукта като разходи за доставка и банкови комисионни, са за сметка на клиента.

Важно: Чл. 103в. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) (1) При договори, при които търговецът изпраща стоките на потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

4.Отговорности

ФИРМАТА  (www.fakir.bg ) не носи отговорност за:

Възможни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта.
Нарушаване на истиността на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други подобни.
Внезапно изчерпване на складовите наличности
Неточности в информацията за стоката, подадена от производителя
Забавяне или неизпълнение на задълженията по причини, извън контрола на фирмата
Възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.

Права и задължения на потребителя:

1.Права:

Потребителят има право да се информира относно статуса на поръчката си.
Потребителят има право да променя личните си данни чрез профила си в уебсайта.
Потребителят има право да замени или върне продукт, според описаните условия за рекламация.

2.Задължения:

Да спазва реда и условията за рекламация и замяна на продукти.
Да провери пратката си в момента на получаването й, в присъствието на куриера, който я доставя. В случай, че се установи нарушение, куриерът попълва двустранен протокол. Магазинът не носи отговорност, в случай, че клиентът не е проверил цялостта на пратката в присъствието на куриера и в последствие се установи, че тя е нарушена.
Да заплати цената, която е актуална към момента на поръчка.
Да спазва българското законодателство, настоящите общи условия и интернет етиката.
Да не се намесва в правилното действие на системата и да не възпрепятства други потребители да използват уебсайта.
Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базата данни на уебсайта и по този начин да създава собствена база данни в електронен или друг вид.
Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.
Да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите общи условия.

Законова Гаранция – Информация за потребители
Всички представени на сайта и/или продавани в  магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП. Всичко казано в настоящия раздел (Законова гаранция. Информация за потребители) се отнася само за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП. 

Excellence

for

Experts

Call Now Button