Продуктова система:

За улеснен избор на продукт

Професионалистите от Koch-Chemie GmbH създадоха система за продуктовата гама, която е перфектно хармонизирана за лесна ориентация на потребителите. Продуктовата система представлява всички продукти произведени от Koch-Chemie GmbH, като съкращенията на наименованията на продуктите в комбинация с цветовите кодове позволяват проста и бърза ориентация при избор на продукт.

10 цвята за 10 групи продукти

Всички продукти са част от една от десетте групи продукти. Всяка група продукти има различен цвят за по-бърз избор. Този цвят може да се намери на етикета на самия продукт. Съкратеното име на продукта,включва и номера и индекси с допълнителна информация за продукта.

Примери:

Green Star

Heavy Cut H8.02

Call Now Button